Så vallar du skidor

Med de här vallningstipsen får du bra fäste och glid på skidorna – oavsett före.